HAKKINDA
  PARTNERLER
  FAALİYETLER
  İŞ BİRLİKLERİ
  BİLGİ BANKASI
  LİNKLER
  KARİYER
  İLETİŞİM
  PROJENİN HİKAYESİ
Rekabetçi ve yenilikçi yaklaşımların dünyaya yön verdiği yeni bir düzlemde KÜMELENME önemli bir aktör olarak yerini almaktadır. Tedarik ağı içerisinde KOBİ’lerin rekabetçilik yeteneklerini geliştirmesinde işbirlikçi anlayışın ortaya çıkması özellikle otomotiv yan sanayi işletmeleri için kullanılması ve öğrenilmesi gereken temel araç ve yöntemlerden birisidir.

HABERLER EKONOMİK-SOSYAL DURUM VE 2010 YILI OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ BEKLENTİ ARAŞTIRMASI

OSD EKİM AYI RAKAMLARI AÇIKLANDI

SUPAR A.Ş. ISO/TS 16949 Kalite Belgesini Almıştır

OSD AĞUSTOS AYI RAKAMLARI AÇIKLANDI

A N K A R A S A N A Y İ F U A R I V E T Ü R K S İ L A H L I K U V V E T L E R İ 2. M A L Z E M E S E R G İ S İ P R O G R A M I

 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|