HAKKINDA
  PARTNERLER
  FAALİYETLER
  İŞ BİRLİKLERİ
  BİLGİ BANKASI
  LİNKLER
  KARİYER
  İLETİŞİM
  PROJENİN HİKAYESİ
Rekabetçi ve yenilikçi yaklaşımların dünyaya yön verdiği yeni bir düzlemde KÜMELENME önemli bir aktör olarak yerini almaktadır. Tedarik ağı içerisinde KOBİ’lerin rekabetçilik yeteneklerini geliştirmesinde işbirlikçi anlayışın ortaya çıkması özellikle otomotiv yan sanayi işletmeleri için kullanılması ve öğrenilmesi gereken temel araç ve yöntemlerden birisidir.

HABERLER 50 MİLYON DOLARLIK DESTEK, İLAVE 1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YARATIR

DB'DEN, KOBİ'LERE 250 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

ISO 16949 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

OSD KASIM AYI RAKAMLARI AÇIKLANDI

ISO - 8. SANAYİ KONGRESİ

 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|