HAKKINDA
  PARTNERLER
  FAALİYETLER
  İŞ BİRLİKLERİ
  BİLGİ BANKASI
  LİNKLER
  KARİYER
  İLETİŞİM
  PROJENİN HİKAYESİ
Rekabetçi ve yenilikçi yaklaşımların dünyaya yön verdiği yeni bir düzlemde KÜMELENME önemli bir aktör olarak yerini almaktadır. Tedarik ağı içerisinde KOBİ’lerin rekabetçilik yeteneklerini geliştirmesinde işbirlikçi anlayışın ortaya çıkması özellikle otomotiv yan sanayi işletmeleri için kullanılması ve öğrenilmesi gereken temel araç ve yöntemlerden birisidir.

HABERLER OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN BİR ARAYA GELECEĞİ OSEG 2014 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

İŞLETMELERDE 5S VE YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ UYGULAMASI TEMEL EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Kümemiz Yerli Motor Çalışmaları Kapsamında KararToplantılarına Katılmıştır

Kümemiz Yerli Motor Çalışmaları Kapsamında Vizyon Belirleme Toplantılarına Katılmıştır

GIZ Projesi Kapsamında Türkiye’de Bulunan Kümelenme Uzmanları Kümemiz ile İnovasyon ve İşbirlikleri Hakkında Görüşme Gerçekleştirdi

 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|