HAKKINDA
  PARTNERLER
  FAALİYETLER
  İŞ BİRLİKLERİ
  BİLGİ BANKASI
  LİNKLER
  KARİYER
  İLETİŞİM
  PROJENİN HİKAYESİ
BİLGİ BANKASI 


BEYAZ KİTAP - TÜRKİYE İÇİN KÜMELENME POLİTİKASININ GELİŞTİRİLMESİ

DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


Cluster Management – Handbuch - A

DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


Cluster Management – Handbuch - B

DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


Cluster Management Guide

DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


DÖKÜM SEKTÖRÜ RAPOR

DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


ENDÜSTRİYEL KÜMELERİN YÜKSELİŞİ: İTALYAN ENDÜSTRİYEL KÜMELERİ ÖRNEĞİ

DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


European Cluster Organisation Directory

DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


GENESIS SCENARIOS, STRATEGIES, CATALYTIC PROJECTS

DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


Industrial Clusters, Knowledge Integration and Performance

DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


İNOVASYON

İnovasyon, Latince bir sözcük olan "innovatus"tan türemiştir. "Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması" anlamındadır. Webster, inovasyonu "yeni ve farklı bir sonuç" olarak tanımlar. Türkçe'de "yenilik", "yenileme" gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da, anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniştir. Diğer yandan "yenilik" ve "yenileme" "inovasyon" sözcüğü ile ifade edilemeye çalışılan kavramın dışında da çağrışımlara yolaçmaktadır. Bu nedenle, "inovasyon"un teknik bir sözcük olarak kabul edilip, tıpkı "teknoloji" sözcüğünde olduğu gibi dilimize oturtulmasında yarar vardır.

İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni düşüncelerden doğar. İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. Bu nedenle, ortaya atılan, geliştirilerek işler hale getirilen ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak şekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kulanılması gerekir. Bu sayede doğacak yeni fikirlerse yeni inovasyon faaliyetlerini doğurur.

 

Şirin ELÇİ - www.focusinnovation.net   |1|  |2|  |3|