HAKKINDA
  PARTNERLER
  FAALİYETLER
  İŞ BİRLİKLERİ
  BİLGİ BANKASI
  LİNKLER
  KARİYER
  İLETİŞİM
  PROJENİN HİKAYESİ
BİLGİ BANKASI 


KÜMELENME

İş kümeleri birbiriyle ilişkili işletmelerin ve kurumların belirli bir coğrafi alanda (yörede) yoğunlaşması ile oluşur ve yarattıkları iktisadi değerin oluşumuna katkıda bulunan sektör, kurum ve kuruluşların tamamını kapsar. Örneğin; bir otomotiv iş kümesi, otomobil üreticilerine ek olarak yedek parça, aksam tedarikçilerini, makine üreticilerini kapsayabileceği gibi ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerini sunan kurumları da içine alır. İş kümeleri dağıtım kanallarına, müşterilere, birbirini tamamlayan ürünlerin üreticilerine kadar uzanır. Üniversiteler, standardizasyon kurumları, düşünce kuruluşları, mesleki eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odaları gibi eğitim, bilgilendirme hizmetleri, araştırma ve teknik destek sağlayan kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar da iş kümelerinin aktörleri arasında yer alır.  Dolayısıyla, iş kümesi bir olgudur ve herhangi bir müdahale, proje ve organizasyondan bağımsız şekilde var olan bir sistemdir.

Michael E. Porter

 


OTOMOTİV SEKTÖRÜ:ULUSAL REKABETTEN KÜRESEL REKABETE

DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNDE ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN YERİ

DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


OTOMOTİV TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ VE INOVASYON İÇİN ULUSAL KÜMELENME ÖRNEĞİ

DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


REKABET

Rekabet çok farklı amaçlarla  farklı unsurlar vurgulanarak tanımlanabilen  ve  iktisadi siyasi ve sosyal boyutları olan bir kavramdır. Rekabet, en geniş anlamıyla, kıt bir şeyi paylaşmak veya bir ödül elde etmek amacıyla  belli kural ve kısıtlamalar çerçevesinde temel özgürlüklerin ve insan haklarının  garanti altına alındığı  ve hiçbir ayrıcalığın ve ayrımcılığın olmadığı bir ortamda birden fazla  oyuncu arasında oynanan bir oyun veya bir yarış olarak tanımlanabilir.Bu tanımda    beş husus vurgulanmaktadır.

Prof Dr. Erdal Türkkan

 


REKABET & KÜMELENME

DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


REKABET MEKTUBU 2010

DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


REKABET VE KÜMELENME

DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


REKABETÇİ STRATEJİLER VE ENDÜSTRİYEL KÜMELEŞME

DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


Systemic Competitiveness and Local Economic Development

DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. |1|  |2|  |3|