HAKKINDA
  PARTNERLER
  FAALİYETLER
  İŞ BİRLİKLERİ
  BİLGİ BANKASI
  LİNKLER
  KARİYER
  İLETİŞİM
  PROJENİN HİKAYESİ
HAKKINDA 

Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi Ekibi

Kümelenme Başkanı                   : Mehmet TEKELİOĞLU (Mesa Makine A.Ş.)

Küme Koordinatörü                    : Muhittin KORAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi                 : Hüseyin KELEŞ (KEMS Elektronik)

Yönetim Kurulu Üyesi                 : Hasan KURŞUNEL (Kurşunel Kalıp)

Yönetim Kurulu Üyesi                 : Hasan Hüseyin KUYUCAK (Platin Balans)

Küme Danışmanı                       : Yrd. Doç Dr. M.Atilla ARICIOĞLU

Küme Danışmanı                       : Yrd. Doç Dr. Birol MERCAN

 

Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi Vizyonu;

“Firmaların kurumsallaşmasını tamamladığı, innovasyon ve AR-GE’ de öncü, Ana Sanayi / OEM’lerle çalışma oranı yüksek  seviyelere ulaşmış ve projeler üreten bir küme olmak”

Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi Stratejisi;

“After market pazarını göz ardı etmeden OEM/Ana Sanayi için öncü ve yenilikçi bir tedarikçi olmak”

Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi Temel Başarı Faktörleri;

1- Konya Otomotiv Parça ve Aksamları İş Kümesinin geliştirilmesi;

Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi gelişme aşamasındadır. Mevcut küme yapısının gelişmiş/olgun bir küme yapısına geçmesi için yapılanmasına ihtiyaç vardır.  Bu dönüşüm var olan sosyal sermayeyi, işbirliği ve yürütülen faaliyetleri yapılandırmaya devam etme kabiliyetini gerektirir. İnovasyon ve rekabetçi faaliyetlerde bulunmaya teşvik etmek özellikle Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi ve küme ortaklarının daha olumlu bir imaja sahip olmalarını da destekleyecektir. Kümenin gelişmesi, büyümesini sağlayacak yönetim yapısı ve personel için Küme’nin finansal bir güvence sağlamasını gerektirir. Bu anlamda, Ana Başarı Unsurlarının birincisi, iyi tasarlanmış bir küme yönetişimi ile küme aktörlerini destekleyen ve ilerlemek için gereken finans kaynaklarına erişimi olan güçlü bir “Küme Girişimi”nin varlığına yöneliktir.

2- İnnovasyonun başlatılmasının teşvik edilmesi;

İnovasyon konusu OEM’lere başarılı bir şekilde tedarik desteği verme bilinci ile ilişkilidir ve hem ürün hem de süreç seviyesinde inovasyon kabiliyeti gerektirmektedir. Bu ayrıca ana başarı unsurunun içeriye dönük olarak teknoloji transferi sağlamasıdır. İkinci bir hedef ise Konya’da küme ortakları ve diğer üretici KOBİ’leri inovasyona teşvik edecek bir yapı/merkezin kurulmasıdır. Başka bir ifade ile ikinci ana başarı unsuru inovasyon ve yenilikçi firmalar için uygun bir iş ortamının varlığıdır.

3- AR-GE’nin başlatılmasının teşvik edilmesi;

İnovasyona başlamakla birlikte, AR-GE çalışmaları kümenin rekabetçi olması ve rekabetçi kalması için gerekmektedir. Bunun yanında, pazardaki OEM’lere tedarikçi olmak için de gereklidir. Konya Otomotiv Parça ve Aksamları İş Kümesinde ve küme ortakları arasında AR-GE faaliyetlerini üstlenme kabiliyeti istenilen yeterlilikte değildir. AR-GE faaliyetlerini üstlenme kapasitesini artırmak gereklidir. Yakın zaman içersinde pazar araştırmasına ve AR-GE anlayışına özellikle üretim ve süreç gelişim ilişkisine yoğunlaşmak gereklidir. Uzun vadeli bir bakış açısı ise küme içindeki ARGE faaliyetlerini üstlenmektir.

4- Kalite güvence standartlarına ulaşmak;

Otomotiv OEM’lerin satın almaya yönelik ihtiyaçları, yan sanayi tedarikçilerinin OEM firmalarına ait kalite standartlarını –örneğin Ford’un Q1’i veya ortak TSE/ISO 16949 standartları- karşılayabilmeleri ile belirlenmektedir. Kümede rekabetçilik oluşturma faaliyetlerinin parçası olarak küme ortaklarını Q1 veya TSE/ISO 16949 gibi güvence standartlarını almaya cesaretlendirmeye ihtiyaç vardır.

5- Maliyet etkinliğini sağlamak;

OEM’lerin ihtiyaçları dâhilinde tedarikçilerin, otomotiv parçaları, yarı mamul ve servisler için maliyet modeli oluşturulmalıdır. Eğer böyle bir model gerçekleştirilmezse, maliyet modeli ve fiyatları tedarikçilere kabul ettirilmede zorluklar ortaya çıkacaktır. Yenileme pazarları için bu tip bir model genellikle basit yapıdadır. Rekabetçilik ve verimlilik ölçüsü olarak maliyetler ve ilgili fiyatları oluşturmak ve öngörmek anlayışına sahip olmak bunları geliştirmek Küme ve küme ortaklarının önemli bir ihtiyacıdır.

6- Tedarik zinciri üretkenliği;

Konya Otomotiv Parça ve Aksamları İş Kümesinin OEM’lerle pazarlık edecek veya müzakere edecek bir pozisyonda olmasını temin etmek gereklidir. Konya Otomotiv Parça ve Aksamları İş Kümesinin diğer ana başarı unsurlarına hitap edecek kabiliyette olmasını, özel üretim faaliyetlerinde ustalığa ulaşmayı temin etmek ve mümkün olan uygun bir şekilde şirketin kurumsallaşma süreç yönetimini üstlenmek önemli bir ihtiyaçtır.